Kontakt  
   
Výbor  TJ Fatran  Zázrivá  
   
Predseda - Maroš Karcol 0907526029
Manažér, ISSF - Peter Lacko 0917686080
Hospodár - Anton Janký 0949778891
Účtovníčka - Martina Otrubová  
   
   
Členovia výboru  
   
Radoslav Štyrák 0907421409
Jozef Drengubiak 0915865815
Ján Pallo 0911124720
   
   
Vedenie mužstiev  
   
Muži:    
   
Tréner - Matej Badín 0907835155
Vedúci mužstva - Juraj Kralčák 0911226131
   
   
Dorast:  
   
Tréner - Anton Zaťko 0908207822
Vedúci mužstva - Jozef Drengubiak 0915865815
   
   
Žiaci:     
   
Tréner - Peter Farko 0908499039
Vedúci mužstva - Radoslav Štyrák 0907421409

 

 

Email:  fatranzazriva@gmail.com
Adresa:  Stred 117
  027 05 Zázrivá
  Slovensko
IČO:  592188
Banka:  Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0054186680/0900