98% vašich daní si berie vláda, a nie vždy ich používa efektívne a vo váš prospech. Aspoň 2 % z vaších daní môžete venovať organizácii, ktorú si sami vyberiete.

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane TJ Fatranu Zázrivá

Naše údaje:

IČO: 00592188
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: TJ Fatran Zázrivá
Sídlo-Ulica: Stred
Súpisné/orientačné číslo: 117
PSČ: 02705
Obec: Zázrivá

 

ZAMESTNANEC, za ktorého vykonal zamestnávateľ "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2017":

 1. Zamestnávateľ vám vystaví potvrdenie o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Formulár je tu: vyhlasenie-2018-dp-2017.pdf.
  Alebo si ho stiahnite tu: Vyhásenie o poukázaní 2 %.
 3. Do 30. apríla 2018 doneste, alebo pošlite tieto dva formuláre (z kroku 1 a 2) na svoj daňový úrad
  (na Orave to je: Daňový úrad Dolný Kubín, Kohútov sad 1750/10, 026 01 Dolný Kubín),
  alebo pár dní pred týmto termínom dajte niekomu z výboru TJ Fatran Zázrivá a my to hromadne pošleme na daňový úrad.

Minimálna suma, ktorá sa dá poukázať je 3 €.
3% z dane môžu poukázať dobrovoľníci, ktorí odpracovali v roku 2017 minimálne 40 dobrovoľníckych hodín.

 

FYZICKÁ OSOBA a robíte si daňové priznanie dane za rok 2017 sám:

Je potrebné, aby ste vo svojom daňovom priznaní vyhlásili, že suma zodpovedajúca 2%, zaplatenej dane sa má poukázať TJ Fatran Zázrivá.
(VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona).

V daňovom priznaní typu A údaje vyplníte v časti VIII. a v priznaní typu B v časti XII.
Minimálna suma, ktorá sa dá poukázať je 3 €.
Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2018 na daňový úrad príslušný podľa Vášho bydliska a nezabudnite v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.

 

 

PRÁVNICKÁ OSOBA:

Je potrebné, aby ste vo svojom daňovom priznaní vyhlásili, že suma zodpovedajúca 1% (2%) zaplatenej dane sa má poukázať TJ Fatran Zázrivá.
(IV. časť – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby podľa § 50 zákona).

Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

 1. Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31. 3. 2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane - VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
 2. Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31. 3. 2018) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31. 3. 2018 na daňový úrad podľa Vášho sídla, a v tomto termíne je nutné uhradiť aj daň z príjmov. Ak dôjde k omeškaniu, daňové úrady nám nepošlú 2% z dane, aj ak si splníte daňovú povinnosť. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo.

 

Vitajte na stránke TJ Fatran Zázrivá

Rok založenia: 1963

Klubové farby - žlá, zelená, modrá

Najväčšie úspechy                                          Mužstvá  v našom klube

 • účastník I.triedy mužov 1992 - 1994              muži - 6. liga
 • postup dorastu do I.triedy  2010                   dorast - 5. liga
 • postup žiakov do I. triedy  2010                    mladší žiaci - oravská súťaž malého futbalu
 • postup mužov do II. triedy 2012
 • postup mužov do 6. ligy 2016

 

Sponzor TJ Fatrana Zázrivá:

iontovenapoje.sk

Obrázky ihriska: