Rozpis zápasov

 

Termíny zápasov sa môžu zmeniť (aj v týždni zápasu) vplyvom počasia, na základe žiadostí
klubov, či delegovania rozhodcov.

V prípade zmeny, sa budeme snažiť v čo najrýchlejšom čase zverejniť aktuálne rozpisy.

 

Výsledky dosiahnuté na jeseň